Grupa żłobkowa realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze oraz edukacyjne na podstawie autorskich programów. Do żłobka przyjmowane są dzieci do lat 2,5.

Naczelnym celem wychowania jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Żłobek prywatny w Płocku BABY DREAM realizuje zadania i cele przez organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka, ale również przez dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej. Zapewniamy stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności.

 

W ramach zajęć edukacyjnych żłobek usprawnia:


- motorykę dużą;
- motorykę małą;
- kontakty społeczne i emocje;
- sprawność manualną;
- mowę czynną oraz bierną;
- kształtowanie chwytu pęsetowego;
- myślenie;
- nawyki i usamodzielnianie;
- pobudzenie narządów zmysłów;
- uwrażliwienie na dźwięki muzyki oraz na estetykę;
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
- uwagę i koncentracji. 

 

Nasz żłobek realizuje programy oparte na:


- Pedagogice zabawy;
- Metodzie ruchu rozwijającego;
- Glottodydaktyki.