Dzięki metodzie W. Sherborne dzieci poznają własne ciało przez ruch. Poznają części ciała, usprawniają motorykę, poczucie własnej siły a także możliwości ruchowe. Czują się bezpieczniej, stają się aktywne i przejawiają znacznie większą inicjatywę oraz poznają kontrolę co prowadzi do ukształtowania się własnej tożsamości.

System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka. Dziecko ma świadomość własnego ciała i usprawnienia ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz dzielenia przestrzeni z innymi rówieśnikami i nawiązywania z nimi bliższego kontaktu.