„Gimnastyka mózgu” to metoda opracowana przez Dr P. Dennisona który jest twórcą kinezjologii edukacyjnej. Jest to metoda wspomagająca naturalny rozwój nie tylko dzieci ale każdego z nas. Głównym celem jest integracja myśli i działań czyli współpraca umysłu i ciała.

Ćwiczenia tą metodą prowadzą do integracji obu półkul mózgu czego efektem jest poprawne czytanie, pisanie, poprawa koncentracji ale także pokonywanie stresu, lepsze i łatwiejsze komunikowanie się z innymi ludźmi, przezwyciężanie trudności związanych z dysleksją, dysgrafią i z dysortografią.

Usuwanie blokad w naszym ciele, poprawna mowa, rysowanie oraz co ważne ogólne podniesienie umiejętności szkolnych. Zaburzenia u dziecka można likwidować właśnie przez ruch i powodując szybkie i długotrwałe zmiany poprzez powiązania nerwowe w obrębie mózgu i ciała co powoduje że uczenie przebiega szybciej, efektywniej i bezstresowo.