Witryna umożliwia zapisanie Pani/Pana Dziecka na listę dzieci aplikujących o miejsce w Baby Dream Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Anglojęzyczne, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Witrynie.

Zapisanie Dziecka wymaga podania Pani/Pana danych osobowych tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu poprzez Formularz.

Wypełnienie Formularza nie oznacza zawarcia umowy o świadczenie usługi w zakresie wychowania przedszkolnego Pani/Pana Dziecka.

Po wypełnieniu Formularza skontaktujemy się z Panią/Panem niezwłocznie na podany przez Panią/Pana numer telefonu, w celu odpowiedzi na interesujące Panią/Pana pytania dotyczące naszej oferty.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baby Dream Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania z Panią/Panem kontaktu zmierzającego do zawarcia z Panią/Panem umowy o świadczenie usługi w zakresie wychowania przedszkolnego Pani/Pana Dziecka.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

W razie nie dojścia do skutku umowy o świadczenie usługi w zakresie wychowania przedszkolnego, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie.

W razie zawarcia umowy o świadczenie usługi w zakresie wychowania przedszkolnego, spełnimy wobec Pani/Pana obowiązek informacyjny wynikający z RODO wraz z zawarciem tej umowy.

Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne dla podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usługi w zakresie wychowania przedszkolnego Pani/Pana Dziecka, a konsekwencją niepodania ww. danych osobowych jest niemożność podjęcia tych działań wobec Pani/Pana przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.